Close

Film – Odnowa zieleni w Parku Miejskim

Prezentujemy pierwszy film przedstawiający odnowę zieleni w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla.

W ramach projektu w parku zostało posadzonych ok. 45 szt. drzew, ok. 2 900 szt. krzewów, ok. 600 szt. pnączy oraz ok. 4 150 szt. bylin. Zostały wyremontowane kolejne odcinki alejek parkowych przy których zamontowano nowe ławki parkowe, stojaki na rowery (4 szt.) oraz dodatkowe kosze na odpady. Wykonano również prace w koronach drzew polegających na usunięciu posuszu i wykonaniu cięć technicznych poprawiających kondycję drzew. Nie obyło się także bez konieczności usunięcia drzew które ze względu na swój stan stanowiły zagrożenie dla przebywających na terenie parku osób.

  • nasadzenia drzew, krzewów i innej roślinności
  • nowe rośliny na Górze Miłości oraz w innych częściach parku: 45 drzew, 2885 krzewów, 601 pnączy, 4137 bylin
  • demontaż i montaż ławek i koszy (126 nowych ławek, 92 nowe kosze)
  • remont alejek i ścieżek – 2360 mb – w tym nawierzchnia z kostki granitowej
  • odnowa trawników – 8590 m2
  • pielęgnacja drzewostanu (wycinka, przycinka) – usunięto ok. 210 drzew
Skip to content