Close

Park Fazaniec w Szombierkach

  • Home
  •  / 
  • Park Fazaniec w Szombierkach

Park Fazaniec w Szombierkach

Został założony w drugiej połowie XIX wieku przez Ulricha Schaffgotscha jako park prywatny na powierzchni 13,1 ha, na terenach o bardzo specyficznej rzeźbie (dwa wąwozy), poprzez wykorzystanie istniejącego lasu grądowego z niewielką domieszką dębów. Nad przedsięwzięciem pracował Karol Godula, gdyż przy wybudowanym z jego polecenia neorenesansowym pałacu w Szombierkach na park nie było miejsca. W 1933 roku właścicielem parku stała się gmina.

Park Fazaniec w Szombierkach wpisany do rejestru zabytków województwa katowickiego w 1987r.

Ponad 100 lat po jego założeniu bytomski park jest prawdziwym rajem dla ornitologów. Znajduje się tu kilkadziesiąt gatunków ptaków, nawet zagrożonych wyginięciem. To kolejny dowód na to, że Bytom jest miastem, które potrafi zaskakiwać… także pięknem przyrody.

W 2008 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił, że Fazaniec jest jednym z trzech bytomskich parków (obok Parku Miejskiego w Śródmieściu i miechowickiego Parku Ludowego), któremu przyznano dotacje na odnowę drzewostanów i prac pielęgnacyjnych. Przez Fazaniec przebiega, wyznaczony w 2000 roku, szlak turystyczny im. Karola Goduli.

Zobacz na mapie
Skip to content